Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki Privacy 00

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik zorg dat uw gegevens bij mij veilig zijn. Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki Rustenburgerstraat 235-B 1073 GB Amsterdam +31 6 13094246 info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties overnemen) Persoonsgegevens die ik verwerk Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt en die van belang zijn voor mijn dienstverlening aan u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: - voor- en achternaam, - geslacht, - geboortedatum, - geboorteplaats, - adresgegevens, - telefoonnummer, - e-mailadres, - overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en in persoonlijk contact. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk Ik verwerk van u alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die te maken hebben met uw gezondheid. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Ik verwerk -alleen met uw toestemming en voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij aangaan- uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - om mijn dienstverlening (behandeling/behandelplan) goed af te stemmen op uw behoefte; - om uw betaling te kunnen afhandelen (facturering). Geautomatiseerde besluitvorming Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens? Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel. Ik bewaar uw gegevens tot maximaal 10 jaar na de laatste behandeling. Delen van persoonsgegevens met derden Ik verstrek alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sinds de oprichting van mijn praktijk heeft zich dit niet voorgedaan. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties overnemen). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er verder nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe beveilig ik persoonsgegevens Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties overnemen).
Rustenburgerstraat 235-B, 1073 GB Amsterdam, tel. +31 6 1309 4246, e-mail: info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties) Lid Bond van Europese Reflexologen, Afdeling Nederland; registratienummer 6532 Erkend Reiki Practitioner, aangesloten bij Reiki Ryoho Gecertificeerd Auratouch® Energetisch healer, aangesloten bij Nederlof Foundation Gediplomeerd Internationaal Register Hypnotherapeut Gecertificeerd Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut (HBO-niveau) BTW-identificatienummer NL001272702B97 AGB-code zorgverlener: 90039588 / AGB-code praktijk: 90018045 Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (ID 2092) © J.F. Hinlopen 2022
. Stichting Reiki Ryoho Klachtenportaal Zorg Nederlof Foundation Professional Aurahealers HypnoWorld Opleidingen
Privacy 01 Privacy 02 Privacy 05 Privacy 06 Privacy 04 Privacy 07 Privacy 08 Privacy 03 Bond van Europese Reflexologen

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van u verwerk en hoe ik zorg dat uw gegevens bij mij veilig zijn. Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki Rustenburgerstraat 235-B 1073 GB Amsterdam +31 6 13094246 info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties overnemen) Persoonsgegevens die ik verwerk Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt en die van belang zijn voor mijn dienstverlening aan u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: - voor- en achternaam, - geslacht, - geboortedatum, - geboorteplaats, - adresgegevens, - telefoonnummer, - e-mailadres, - overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en in persoonlijk contact. Bijzondere   en/of   gevoelige   persoonsgegevens   die   ik verwerk Ik verwerk van u alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die te maken hebben met uw gezondheid. Met   welk   doel   en   op   basis   van   welke   grondslag   ik persoonsgegevens verwerk Ik verwerk -alleen met uw toestemming en voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij aangaan- uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - om mijn dienstverlening (behandeling/behandelplan) goed af te stemmen op uw behoefte; - om uw betaling te kunnen afhandelen (facturering). Geautomatiseerde besluitvorming Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens? Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel. Ik bewaar uw gegevens tot maximaal 10 jaar na de laatste behandeling. Delen van persoonsgegevens met derden Ik verstrek alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sinds de oprichting van mijn praktijk heeft zich dit niet voorgedaan. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties overnemen). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er verder nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe beveilig ik persoonsgegevens Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties overnemen).
Rustenburgerstraat 235-B, 1073 GB Amsterdam, tel. 06 - 1309 4246 e-mail: info @ voetreflexologie-reiki.nl (zonder spaties) Lid Bond van Europese Reflexologen, Afdeling Nederland; registratienummer 6532 Erkend Reiki Practitioner, aangesloten bij Reiki Ryoho Gecertificeerd Auratouch® Energetisch healer, aangesloten bij Nederlof Foundation Gecertificeerd Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut (HBO-niveau) Gediplomeerd Internationaal Register Hypnotherapeut BTW-identificatienummer NL001272702B97 AGB-code zorgverlener: 90039588 / AGB-code praktijk: 90018045 Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (ID 2092) © J.F. Hinlopen 2022
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki Privacy 01 Privacy 02 Privacy 03 Privacy 04 Privacy 05 Privacy 06 Privacy 07 Privacy 08