Behandelingen

Ik bied diverse behandelingen (werkvormen) aan. Naar type zijn ze als volgt in te delen: Reflexzonetherapie Energetische therapie Overig Reflexzonetherapie Hieronder vallen de volgende behandelingen:

Voetreflexologie

De voetreflexologie gaat ervan uit dat het hele menselijk lichaam (organen, beenderen en weefsels) wordt weerspiegeld op reflexpunten op de voet. Deze reflexpunten worden tijdens de behandeling door het geven van een impuls gestimuleerd. Dat bevordert de ontspanning van het hele organisme en het zelfgenezend vermogen van de mens. Ook kan de behandeling helpen bij het herstel van pijnlijke en verstoorde zones. Voor meer informatie: klik hier

Metamorfosemassage

De metamorfosemassage (vroeger prenataaltherapie genoemd) gaat ervan uit dat de periode vóór de bevruchting en geboorte van de mens (de preconceptionele en de prenatale periode) weerspiegeld wordt in reflexzones op de voeten, handen en het hoofd. Blokkades die in die periode zijn ontstaan zijn als het ware op die reflexzones "opgeslagen". Massage van die zones helpt om deze blokkades op te heffen. Dat is gunstig voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor meer informatie: klik hier Energetische therapie Deze vorm omvat de volgende behandelingen:

Aurahealing

Elk mens heeft een energieveld om zich heen, waarin verstoringen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld blokkerende gedachten, emoties en leefpatronen. Aurahealing is erop gericht deze blokkades energetisch op te heffen. Hiervoor zijn verschillende werkwijzen beschikbaar. Door bijvoorbeeld het auraveld af te tasten en de chakra’s te analyseren kunnen afwijkingen en verstoringen worden opgespoord en verholpen. Ook zijn andere energetische behandelvormen mogelijk, zoals sjamanistische technieken om verloren zielendelen op te sporen en terug te brengen en om verstorende binnengedrongen energieën te verwijderen. Voor meer informatie: klik hier

Reiki

Reiki is een Japanse geneeswijze die gebruik maakt van de onuitputtelijke universele levensenergie. Deze energie wordt door middel van handoplegging doorgegeven. Dat helpt de ontvanger ervan om zichzelf weer in balans te brengen, zowel lichamelijk als geestelijk. De volgende behandelingen zijn mogelijk: volledige behandeling; verkorte behandeling; afstandsbehandeling. Voor meer informatie: klik hier

Energie in balans

Bij deze behandeling (15-20 minuten) wordt het energieniveau in het lichaam in evenwicht gebracht. Via drukpunten op het lichaam wordt een ontspannende massage gegeven. Hierbij worden de meridianen (energiebanen) van hoofd naar voeten gevolgd, en weer terug. Ik geef deze massage alleen in combinatie met een andere behandeling. Voor meer informatie: klik hier Overig (hypnose)

Hypnose

Hypnose is, volgens een definitie op Wikipedia, een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Bij iemand die in hypnose is, wordt direct met het onderbewustzijn gecommuniceerd. Het onderbewustzijn accepteert sneller dan het (kritische) bewustzijn suggesties die gericht zijn op het verminderen of oplossen van klachten van emotionele, mentale of fysieke aard. Ik zet -indien nodig of gewenst- dit prachtige middel in als ondersteuning van mijn andere behandelvormen. Voor meer informatie: klik hier
04 behandelingen 01 04 behandelingen 02 voetreflexologie 04 behandelingen 03 metamorfosemassage 04 behandelingen 04 aurahealing 04 behandelingen 05 reiki 04 behandelingen 06 energie in balans 04 behandelingen 07 hypnose
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki

Behandelingen

Ik bied diverse behandelingen (werkvormen) aan. Naar type zijn ze als volgt in te delen: Reflexzonetherapie Energetische therapie Overig Reflexzonetherapie Hieronder vallen de volgende behandelingen:

Voetreflexologie

De voetreflexologie gaat ervan uit dat het hele menselijk lichaam (organen, beenderen en weefsels) wordt weerspiegeld op reflexpunten op de voet. Deze reflexpunten worden tijdens de behandeling door het geven van een impuls gestimuleerd. Dat bevordert de ontspanning van het hele organisme en het zelfgenezend vermogen van de mens. Ook kan de behandeling helpen bij het herstel van pijnlijke en verstoorde zones. Voor meer informatie: klik hier

Metamorfosemassage

De metamorfosemassage (vroeger prenataaltherapie genoemd) gaat ervan uit dat de periode vóór de bevruchting en geboorte van de mens (de preconceptionele en de prenatale periode) weerspiegeld wordt in reflexzones op de voeten, handen en het hoofd. Blokkades die in die periode zijn ontstaan zijn als het ware op die reflexzones "opgeslagen". Massage van die zones helpt om deze blokkades op te heffen. Dat is gunstig voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor meer informatie: klik hier Energetische therapie Deze vorm omvat de volgende behandelingen:

Aurahealing

Elk mens heeft een energieveld om zich heen, waarin verstoringen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld blokkerende gedachten, emoties en leefpatronen. Aurahealing is erop gericht deze blokkades energetisch op te heffen. Hiervoor zijn verschillende werkwijzen beschikbaar. Door bijvoorbeeld het auraveld af te tasten en de chakra’s te analyseren kunnen afwijkingen en verstoringen worden opgespoord en verholpen. Ook zijn andere energetische behandelvormen mogelijk, zoals sjamanistische technieken om verloren zielendelen op te sporen en terug te brengen en om verstorende binnengedrongen energieën te verwijderen. Voor meer informatie: klik hier

Reiki

Reiki is een Japanse geneeswijze die gebruik maakt van de onuitputtelijke universele levensenergie. Deze energie wordt door middel van handoplegging doorgegeven. Dat helpt de ontvanger ervan om zichzelf weer in balans te brengen, zowel lichamelijk als geestelijk. De volgende behandelingen zijn mogelijk: volledige behandeling; verkorte behandeling; afstandsbehandeling. Voor meer informatie: klik hier

Energie in balans

Bij deze behandeling (15-20 minuten) wordt het energieniveau in het lichaam in evenwicht gebracht. Via drukpunten op het lichaam wordt een ontspannende massage gegeven. Hierbij worden de meridianen (energiebanen) van hoofd naar voeten gevolgd, en weer terug. Ik geef deze massage alleen in combinatie met een andere behandeling. Voor meer informatie: klik hier Overig (hypnose)

Hypnose

Hypnose is, volgens een definitie op Wikipedia, een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Bij iemand die in hypnose is, wordt direct met het onderbewustzijn gecommuniceerd. Het onderbewustzijn accepteert sneller dan het (kritische) bewustzijn suggesties die gericht zijn op het verminderen of oplossen van klachten van emotionele, mentale of fysieke aard. Ik zet -indien nodig of gewenst- dit prachtige middel in als ondersteuning van mijn andere behandelvormen. Voor meer informatie: klik hier
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki