Reiki

Achtergrondinformatie Reiki is een van oorsprong Japanse geneeswijze. De term is een combinatie van de twee Japanse karakters rei (geest, ziel) en ki (energie, levenskracht). Reiki kan op verschillende manieren worden vertaald, zoals in spirituele energie of universele levensenergie. De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat Usui Shiki Ryoho wordt genoemd, het “Usui-systeem van natuurlijk genezen”. Al op jonge leeftijd werd hij naar een Boeddhistische school gestuurd, waar hij Kiko studeerde, een Japanse variant van Qigong. Bij deze methode werd heilzame energie opgebouwd en voor genezing gebruikt. De behandelaar was na toepassing ervan uitgeput, omdat ook de eigen energie werd aangesproken. Usui vroeg zich toen al af of er geen geneeswijze bestond die niet tot die uitputting leidde. Het zoeken naar een antwoord op die vraag is een rode draad door zijn verdere leven. In de loop van de jaren deed Usui veel kennis op van geschiedenis, medicijnen, psychologie en theologie van diverse godsdiensten. Verder was hij bekwaam in diverse Oosterse krijgskunsten. Door zijn kennis en intelligentie had hij een voorspoedige en afwisselende carrière, in dienstbetrekkingen, maar ook als handelaar in medische apparatuur. De spiritualiteit bleef echter trekken en hij werd Boeddhistisch monnik. Hij bestudeerde vele oude teksten en begreep dat daarin aanwijzingen voor het antwoord op zijn vraag moesten liggen. Het ware inzicht ontstond na een retraite van 21 dagen op de berg Kurama Yama. Op de laatste dag, toen hij al onderweg terug was naar zijn klooster, werd hij via zijn kruin vervuld van een groot en sterk geestelijk licht en zijn bewustzijn werd steeds groter. Dat was de kracht die hij zocht en die nodig was om zijn theoretische wijsheid praktisch toe te passen: Reiki, de universele levensenergie. De rest van zijn leven heeft hij gewijd aan het ontwikkelen van zijn methode van natuurlijk genezen, en aan het toepassen en doorgeven ervan. Zo is in de loop der tijd het Usui-systeem van natuurlijk genezen van lichaam, geest en ziel ontstaan. Een systeem gebaseerd op het doorgeven van helende energie uit het onuitputtelijke veld van universele levenskracht, aangevuld met medische en psychologische kennis, en met spirituele wijsheid. Belangrijke onderdelen van dit systeem zijn: Inwijdingen: hiermee geeft een Reiki-master aan een leerling het vermogen om Reiki te geven, om als verbindingskanaal te fungeren tussen het veld van universele levensenergie en de Reiki-ontvanger. Spirituele afstamming: het Usui-systeem wordt hierdoor gedragen. De afstamming van elke Reiki-master en student is terug te voeren naar Mikao Usui. Johannes Reindl wordt algemeen als huidige Grandmaster van het Usui-systeem beschouwd. Behandelingen: de fundamentele beoefening van de methode bestaat uit behandelen door handoplegging in een bepaalde volgorde en op bepaalde plekken op het lichaam. Symbolen: met behulp van enkele speciale Reiki-symbolen kan de behandelaar energie op bepaalde manieren focussen en versterken. Vijf principes als sleutel tot een vredig en gelukkig leven: Voor vandaag: maak je niet boos; maak je geen zorgen; toon waardering; werk hard; wees vriendelijk. De Reiki-behandeling Tijdens de behandeling ligt u (gekleed) op een massagetafel. Ik leg mijn beide handen op een aantal plaatsen op uw lichaam (vorzijde en achterzijde) en laat mijn handen op elke plek enkele minuten rustig liggen. De behandeling duurt ongeveer een uur. Voor- en nabespreking duren samen nog een kwartier tot een half uur. Wat u tijdens de behandeling ervaart is niet van tevoren te zeggen. U kunt heel veel voelen, zoals tintelingen, warmte of juist kou, een licht of juist zwaar gevoel, ontspanning, onrust, er kunnen emoties loskomen enz. enz. Ook na de behandeling kunnen uiteenlopende reacties optreden. Alles wat u ervaart wijst erop dat er ‘iets’ op gang komt, ‘iets’ in beweging is gezet. Het kan ook zijn dat u niets voelt. En ook dat is goed. Omdat energie aandacht volgt, doet de Reiki toch zijn werk.
08 reiki 01
08 reiki 02 08 reiki 03 08 reiki 04 08 reiki 05
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki

Reiki

Achtergrondinformatie Reiki is een van oorsprong Japanse geneeswijze. De term is een combinatie van de twee Japanse karakters rei (geest, ziel) en ki (energie, levenskracht). Reiki kan op verschillende manieren worden vertaald, zoals in spirituele energie of universele levensenergie. De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat Usui Shiki Ryoho wordt genoemd, het “Usui-systeem van natuurlijk genezen”. Al op jonge leeftijd werd hij naar een Boeddhistische school gestuurd, waar hij Kiko studeerde, een Japanse variant van Qigong. Bij deze methode werd heilzame energie opgebouwd en voor genezing gebruikt. De behandelaar was na toepassing ervan uitgeput, omdat ook de eigen energie werd aangesproken. Usui vroeg zich toen al af of er geen geneeswijze bestond die niet tot die uitputting leidde. Het zoeken naar een antwoord op die vraag is een rode draad door zijn verdere leven. In de loop van de jaren deed Usui veel kennis op van geschiedenis, medicijnen, psychologie en theologie van diverse godsdiensten. Verder was hij bekwaam in diverse Oosterse krijgskunsten. Door zijn kennis en intelligentie had hij een voorspoedige en afwisselende carrière, in dienstbetrekkingen, maar ook als handelaar in medische apparatuur. De spiritualiteit bleef echter trekken en hij werd Boeddhistisch monnik. Hij bestudeerde vele oude teksten en begreep dat daarin aanwijzingen voor het antwoord op zijn vraag moesten liggen. Het ware inzicht ontstond na een retraite van 21 dagen op de berg Kurama Yama. Op de laatste dag, toen hij al onderweg terug was naar zijn klooster, werd hij via zijn kruin vervuld van een groot en sterk geestelijk licht en zijn bewustzijn werd steeds groter. Dat was de kracht die hij zocht en die nodig was om zijn theoretische wijsheid praktisch toe te passen: Reiki, de universele levensenergie. De rest van zijn leven heeft hij gewijd aan het ontwikkelen van zijn methode van natuurlijk genezen, en aan het toepassen en doorgeven ervan. Zo is in de loop der tijd het Usui-systeem van natuurlijk genezen van lichaam, geest en ziel ontstaan. Een systeem gebaseerd op het doorgeven van helende energie uit het onuitputtelijke veld van universele levenskracht, aangevuld met medische en psychologische kennis, en met spirituele wijsheid. Belangrijke onderdelen van dit systeem zijn: Inwijdingen: hiermee geeft een Reiki-master aan een leerling het vermogen om Reiki te geven, om als verbindingskanaal te fungeren tussen het veld van universele levensenergie en de Reiki-ontvanger. Spirituele afstamming: het Usui-systeem wordt hierdoor gedragen. De afstamming van elke Reiki- master en student is terug te voeren naar Mikao Usui. Johannes Reindl wordt algemeen als huidige Grandmaster van het Usui-systeem beschouwd. Behandelingen: de fundamentele beoefening van de methode bestaat uit behandelen door handoplegging in een bepaalde volgorde en op bepaalde plekken op het lichaam. Symbolen: met behulp van enkele speciale Reiki- symbolen kan de behandelaar energie op bepaalde manieren focussen en versterken. Vijf principes als sleutel tot een vredig en gelukkig leven: Voor vandaag: maak je niet boos; maak je geen zorgen; toon waardering; werk hard; wees vriendelijk. De Reiki-behandeling Tijdens de behandeling ligt u (gekleed) op een massagetafel. Ik leg mijn beide handen op een aantal plaatsen op uw lichaam (vorzijde en achterzijde) en laat mijn handen op elke plek enkele minuten rustig liggen. De behandeling duurt ongeveer een uur. Voor- en nabespreking duren samen nog een kwartier tot een half uur. Wat u tijdens de behandeling ervaart is niet van tevoren te zeggen. U kunt heel veel voelen, zoals tintelingen, warmte of juist kou, een licht of juist zwaar gevoel, ontspanning, onrust, er kunnen emoties loskomen enz. enz. Ook na de behandeling kunnen uiteenlopende reacties optreden. Alles wat u ervaart wijst erop dat er ‘iets’ op gang komt, ‘iets’ in beweging is gezet. Het kan ook zijn dat u niets voelt. En ook dat is goed. Omdat energie aandacht volgt, doet de Reiki toch zijn werk.
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki
Janice Hinlopen Voetreflexologie & Reiki